प्रभास राना मगर कमाने एकेडेमी, कक्षा–१

हामी साना बालबालिका
भोलि ठूलो हुनेछौं,
पढ्दै, खेल्दै, लेख्दै
हामी ठूलो हुनेछौं ।।

पढी, लेखी ठूलो भई
रक्षक बन्ने छौं,
साथीसँग मिलीजुली
रमाई–रमाई खेल्नेछौं ।