रुही श्रेष्ठ कक्षाः २, नवोदय शिशु सदन

मेरो एउटा फुलबारी छ
मलाई राम्रो लाग्छ
म त्यहाँ गएपछि
मौरीहरु भाग्छ

फूलबारीलाई हेर्न भनी
मान्छेहरु डुल्छन्
धेरै थरी फूलहरु
देखी दङ्ग पर्छन्