हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१८, हर्नामाडीमा निर्माणाधीन हेल्थपोष्ट भवन ।

हेटौंडाः हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विभिन्न वडाहरुमा ६ वटा हेल्थपोष्ट भवनहरु निर्माण सम्पन्न भएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको गत आर्थिक वर्षको २ करोड ५४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बजेटमा ६ वटा स्वास्थ्य भवनहरु निर्माण सम्पन्न भएको हो । छ वटै स्वास्थ्य भवनमा २० प्रतिशत जनसहभागितामा निर्माण सम्पन्न भएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी रामकृष्ण थापाले जानकारी दिनुभयो ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १ मा हेल्थपोष्ट भवन निर्माण गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले उक्त भवन निर्माणको लागि ४६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै वडा नम्बर १२ मा पनि हेल्थपोष्ट भवन निर्माण भएको छ । उपमहानगरपालिकाको ४६ लाख १६ हजार रुपैयाँ बजेट र २० प्रतिशत जनसहभागितामा हेल्थपोष्ट भवन निर्माण भएको हो । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको १५ लाख ७६ हजार ८ सय १४ रुपैयाँ बजेटमा हेटौंडा—१४ मा हेल्थपोष्ट भवन निर्माण सम्पन्न भएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी थापाले जानकारी दिनुभएको छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १६ मा पनि हेल्थपोष्ट भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सो भवन निर्माणको लागि ४४ लाख ७० हजार ३ सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । वडा नम्बर १८ को हेल्थपोष्ट भवन निर्माणको लागि भने उपमहानगरपालिकाले ४४ लाख २ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको सूचना अधिकारी रामकृष्ण थापाले जानकारी दिनुभयो । उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा वडा नम्बर १९ मा हेल्थपोष्ट भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । सो भवन निर्माणका लागि ५७ लाख ९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।