फाइल तस्विर

हेटौंडाः मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाले गएको साउन ३ गते चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट पारित गरेको छ । गाउँपालिकाले असार १० गते चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । बकैया गाउँपालिकाको प्रत्येक वडाहरुले चालु आर्थिक वर्षमा खानेपानीको योजनाहरु सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम राखेका छन् । गाउँपालिकाका वडाहरु मार्फत हुने योजनाहरुमा १२ वटा वडाहरु मध्ये वडा नम्बर १० बाहेक ११ वटा वडाहरुमा ४४ लाख २० हजार बजेट खानेपानीतर्फ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै गाउँपालिकाद्वारा नै हुने विभिन्न खानेपानी योजना निर्माण तथा मर्मत सुधारका लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गाउँपालिकाको वडाहरु मार्फत गरिने खानेपानीको कार्यक्रमहरुमा बकैयाको वडा नम्बर १ ले बागफल खानेपानी योजनाको लागि ३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै वडा नम्बर २ ले वडाको विभिन्न खानेपानी योजनाका लागि ७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताएको छ । वडाको मोक्तान टोल खोल्मोदमार दोभानचौर खानेपानी निर्माण योजनाका लागि ५ लाख र दक्षिण कटारी सरस्वती खानेपानी मर्मतका लागि २ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ३ नम्बर वडाले भने खानेपानी तर्फको कार्यक्रमका लागि खानेपानी व्यवस्थापन गर्न भनेर ६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ४ नम्बर वडाले पनि खानेपानी योजनाका लागि ६ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ५ नम्बरले वडाको विभिन्न खानेपानीको मर्मत सुधारका लागि भनेर २ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बकैया गाउँपालिका वडा नम्बर ६ ले अल्छे खानेपानी योजनाका लागि २ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै ७ नम्बर वडाले खानेपानीको लागि ६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । वडाले चिसापानी घमनटोल खानेपानी मर्मत र हर्दा माथिल्लो टोल चुनढुङगा खानेपानी योजनाका लागि ३/३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । ८ नम्बर वडाले सिरसिरे खानेपानी र सिञ्चाई निर्माण योजनाका लागि ३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुको साथै खोरपोखल खानेपानी योजनाका लागि एक लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै बकैया—९ ले शिखरपुर इनार निर्माणको लागि एक लाख, ११ ले सिमलट्वाक वाइपालोसे कालिदमार खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि ५ लाख र १२ ले वडा भरिको खानेपानी योजनाका लागि ४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बकैया—१० ले भने खानेपानीतर्फ बजेट विनियोजन गरेको छैन ।