बागमती प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गनुहुँदै

हेटौंडाः बागमती प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख कोभिड–१९ खोप कोष स्थापना हुने भएको छ । प्रदेशबासीलाई खोपको व्यवस्था गर्न सरकारको समन्वयमा खोप व्यवस्थापन कोषको स्थापना हुनेछ ।

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।