शिक्षा बिना दुनियाको
अज्ञानी निको हुँदैन
सक्षम विद्वान शिक्षाले
विद्या शून्य हुँदैन

आँखा भयो अन्धोहरूको
लाटोको कुलन्दर बोली
अदिमदेखि यहाँसम्म ल्यायो
भरो उदय खोली

छर्ने उज्यालो मनमन्दिरमा
चेतनाको दियो बाल्दै
जब युगको सृजनामा
यसले अज्ञानता हटाउँदैन

साधना बिना आउँदैन विद्या
गर्नुपर्छ तपस्या
लाखौं प्रश्नको उत्तर एउटै
समाधान हुने समस्या

शिक्षा प्राप्ति शिक्षा धन
शिक्षा नै हो संस्कार
शिक्षा प्रश्न शिक्षा उत्तर
शिक्षा नै हो चमत्कार

कक्षाः ९, सिद्धार्थ मावि, हेटौँडा–२