— दिया अधिकारी मकवानपुर बाल विद्या सदन, हर्नामाडी, कक्षा–४

किताब कापी लिई हेर सबै पढ्न गए
मलाई पनि जान मन लाग्यो विद्यालय ।

धेरै साथी धेरै शिक्षक आउने गर्छन् त्यहाँ
विद्या लिई ठुला हुन्छौँ पुगे पनि जहाँ ।

गुरुबा र गुरुआमा भन्छन् बन्नु ज्ञानी
असल भई पढेपछि विद्वान बन्छौँ हामी ।

ठुलाहरुले ज्ञान दिन्छन् सानाहरुले माया
ठूला बन्छौँ तब मात्रै जब छैन दायाँबायाँ ।

असल बन्छौँ हामी सधैँ गुरुको साथ पाए
मलाई धेरै प्यारो लाग्छ मेरो विद्यालय ।