हेटौंडाः बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश युवा परिषद्को उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आज प्रदेशको युवा परिषद्को उपाध्यक्ष पदको नियुक्तिका लागि निवेदन पेश गर्न सूचना जारी गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ र प्रदेश युवा परिषद् नियमावली २०७७ बमोजिम स्थापना हुने प्रदेश युवा परिषद्को उपाध्यक्ष पदको नियुक्ति गर्नका लागि सूचना प्रकाशन गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले निवेदन, वैयक्तिक विवरण, कार्ययोजना र कार्ययोजना पेश गर्न भनेको छ । प्रदेश युवा परिषद्को उपाध्यक्षका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने, ४० वर्ष उमेर नाघेको हुनुपर्ने, युवाको हक, हितको संरक्षण, सम्वर्द्न र सशक्तीकरणको क्षेत्रमा कम्तिमा ५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने, कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार नठहरिएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले २०७७ साउन ३२ गतेसम्म निवेदन बुझाउने मिति तोकेको छ ।