कार्यशालामा प्रस्तुतीकरण गरिँदै ।

हेटौंडाः केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रदेशस्तरीय राष्ट्रिय लेखासम्बन्धी सचेतना गोष्ठीको आयोजना गरेको छ । आइतबार र सोमबार दुईदिनसम्म चल्ने गोष्ठी हेटौंडा–११ स्थित तथ्यांक कार्यालयमा सञ्चालन गरिएको छ ।

कार्यशालामा राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको परिचय र महत्व, वार्षिक राष्ट्रिय लेखा मापन गर्ने विधि, वार्षिक कुल ग्राह्स्थ उत्पादनको अनुमानको विधि र यसको स्तरोन्नति, प्रदेशस्तरीय कुल ग्राह्स्थ उत्पादन अनुमानको विधि र यसको महत्व, प्रादेशिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक मापन विधि तथा स्रोतहरु, राष्ट्रिय लेखाको तथ्यांकका स्रोत र प्रदेशमा तथ्यांकदाताको भूमिका, राष्ट्रिय लेखा तालिकाको बुझाई र यसको महत्वका बारेमा कार्यशालामा सहभागीहरुलाई जानकारी गराइनेछ ।

कार्यशालामा केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारी, विभागका अधिकृतहरु प्रभा बराल, गणेशप्रसाद आचार्य र गंगाराम भट्टराईले सहजीकरण गर्नुहुनेछ । कार्यशालामा बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, उच्चस्तरीय कार्यालय, स्थानीय तहका अधिकारी, क्याम्पसका प्राध्यापक तथा विद्यालयका शिक्षकको सहभागिता रहेको छ ।