बागमती प्रदेश निर्वाचन कार्यालय हेटौंडा ।

हेटौंडाः बागमती प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न आउनेको संख्या शून्य भएको छ । प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले फागुन २२ गतेदेखि चैत १ गतेसम्म सम्बन्धित वडाबाट मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने सुविधा दिएको थियो ।

प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा दोहोरो नामावाली भएकाहरुको, मृत्यु भएकाहरु, बसाईसराइ वा विवाह भई अन्यत्र गएकाहरुको नाम हटाउन प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा सम्बन्धित अनुसूचीबमोजिमको फारम भरी बुझाउन पालिकाहरुमा सूचना पठाएको थियो । विभिन्न सूचनामार्फत् जानकारी दिएता पनि निर्वाचन कार्यालयमा एक पालिकाको बाहेक विवरण प्राप्त नभएको र अद्यावधिकका लागि पनि कार्यालयमा कुनै निवेदन नआएको बागमती प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । चैत्र ७ गतेसम्म मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले मात्र तथ्यांक पठाएको छ ।