स्वास्थ्य संस्थालाई मोटरसाइकलको चाबि हस्तान्तरण गर्दै ।

हेटौंडाः बागमति प्रदेशको १३ वटा जिल्लामा रहेको विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई संघीय सरकारबाट अनुदानमा गाडी र मोटरसाइकल प्राप्त भएको छ । संघीय सरकारबाट स्वास्थ्य संस्थालाई १० वटा मोटरसाईकल र ४ वटा गाडीको लागि अनुदान प्राप्त भएको हो ।

संघीय सरकारको २० करोड रुपैयाँ बजेटको अनुदानमा भ्याट बाहेक २ लाख ५ हजार रुपैयाँका दरले २० लाख ५० हजार रुपैयाँमा स्वास्थ्य आपुर्ति मार्फत् खरीद गरी आवश्यकता अनुसार मोटर साईकल खरीद गरी मंगलबारबाट वितरण सुरु गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थाको माग अनुरुप मोटरसाईकल वितरण गरीने लेखापान श्रेष्ठले बताउनुभयो । यसैबिच संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदानमा ४ वटा जीप पनि खरीद गरी स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकता अनुसार अनुगमन गरी वितरण गरिने उँहाले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुँदै पालिका तहमा सामग्री वितरण हुने लेखापाल श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

बागमति प्रदेशकोे १३ वटा जिल्लामा रहेको विभिन्न जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, आयुर्वेद औषधालय, स्वास्थ्य केन्द्रलाई अनुदान दिईएको स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका लेखापान राधा कृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, राज्यले स्वास्थ्य संस्थालाई औषधि, स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्य औजारहरु आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्र मार्फत खरीद गरी नियमित रुपमा वितरण गर्दै आएको उँहाले बताउनुभयो । यस्तै, आगामी दिनमा हेटौंडा अस्पतालमा सीटः स्यानिड्ड एमआरआई मेसिन जस्ता अन्य स्वास्थ्य सामाग्रीको अनुदान गर्ने कार्य तालिका रहेको उँहाले जानकारी दिनुभयो ।